Política de privacitat

Aquesta política de privacitat s'ha desenvolupat d'acord amb la normativa vigent a Andorra: la Llei Qualificada 15/2003, 18 desembre, de Protecció de Dades Personals (d'ara endavant, "LQPD"), i d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i que deroga la Directiva 95/46/CE (en endavant, “RGPD").

GTC Ascensors, S.L. (d’ara en endavant, GTC), es compromet a protegir la privacitat de cada usuari del nostre lloc web i dels nostres serveis (d'ara endavant, “Vostè”). Aquesta política de privacitat explica les nostres pràctiques relatives a l'ús de les dades personals recollides i tractades a través dels nostres serveis. Els termes definits en aquest document tindran el mateix significat que a l'Avís Legal de GTC.

Responsable del tractament

GTC és l’entitat responsable de les dades amb número de registre tributari L-713702-K, domiciliada a "Av. Santa Coloma, núm. 25 – 3A, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra”. Totes les comunicacions relatives al tractament de les seves dades s’adreçaran al correu electrònic info@gtcascensors.ad.

Dades personals que recollim sobre els visitants

Recollim i tractem les següents dades dels usuaris del nostre lloc web:

- Dades de navegació. Quan Vostè visita el nostre lloc web, rebem automàticament l'URL del lloc del qual prové i del lloc que visita quan surti del nostre lloc web. També rebem l'adreça del protocol d'Internet (adreça IP) del seu equip i el tipus de navegador que Vostè utilitza. Utilitzem aquesta informació per proporcionar-li publicitat personalitzada, en termes estadístics i millorar el servei de l'espai web. Aquesta informació no és compartida amb terceres persones sense el seu consentiment. A més, automàticament recollim altres dades personals mentre Vostè navega per la pàgina web, tal com s'indica a la nostra Política de Cookies.

- Dades que ens facilita quan es posa en contacte amb nosaltres. Si ens escriu, o interactua amb nosaltres mitjançant el nostre web, recollim la informació que completi al nostre formulari web (incloent el seu nom, cognoms i correu electrònic) i el missatge que desitja enviar-nos.

És important que les dades personals que tenim sobre Vostè siguin precises i estiguin actualitzades. Vostè és responsable de l’exactitud de la informació que ens proporciona i és la seva obligació informar-nos sobre qualsevol modificació de la informació que ens facilita.

Finalitats del tractament

GTC utilitza les dades personals que Vostè ens hagi facilitat mitjançant el formulari de contacte del nostre lloc web, per a posar-se en contacte amb Vostè i gestionar qualsevol servei o acció que ens sol·liciti. D’igual manera, GTC utilitza les seves dades de navegació a la nostra pàgina web per tal de proporcionar-li publicitat personalitzada, en termes estadístics i per a millorar el servei de la web. A més a més, GTC també tractarà les seves dades per gestionar l’assistència a esdeveniments als que vostè s’hagi registrat prèviament.

De conformitat amb la normativa vigent en protecció de dades personals, GTC està complint amb totes les disposicions de les normatives del RGPD i LQPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’article 5 del RGPD, pel qual són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i són dades adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

Base jurídica del tractament

La base legal per al tractament de les dades és:

- GTC té un interès legítim en ajudar i respondre a qualsevol usuari del lloc web que planteja una pregunta a través del nostre formulari de contacte del lloc web.

- El seu consentiment per al tractament de dades de navegació a l'espai web.

Divulgació de les dades

Tractem les seves dades personals de manera confidencial i de conformitat amb la LQPD i el RGPD. Llevat que s'indiqui el contrari, les seves dades personals no seran comunicades a terceres persones.

Pel que fa als esdeveniments en els que participem o organitzem, les dades es facilitaran als patrocinadors dels mateixos per a que gestionin internament l’organització de l’esdeveniment. En cas contrari, revelarem les seves dades de conformitat amb una obligació legal o reglamentària, d'acord amb la normativa aplicable.

Transferències Internacionals

No realitzem transferències internacionals de dades, no obstant, en cas de realitzar-ne en un futur s’informaria als interessats i es modificaria la present política.

Conservació de les dades

GTC conservarà les seves dades per a complir aquesta finalitat i fins que haguem resolt la seva consulta, així com per complir amb obligacions legals o reglamentàries.

Una vegada que aquestes dades personals ja no s'utilitzin per a les finalitats esmentades, es bloquejarà durant un període de 2 anys, en compliment de les obligacions legals i reglamentàries aplicables.

Mesures de seguretat

GTC implementa les mesures de seguretat adequades a les dades personals que tracta, en compliment dels requisits legals proporcionats per la LQPD i el RGPD.

En l'aplicació de les mesures de seguretat, GTC té en consideració els següents factors: la naturalesa, l'abast, el context i propòsits del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat per als drets i llibertats de les persones físiques. GTC aplica les mesures tècniques i organitzatives adequades a fi de garantir i demostrar que el tractament de les seves dades es duu a terme conforme amb la LQPD i el RGPD.

Drets de l’interessat

En relació a les dades recollides en aquest lloc web, Vostè té la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, oblit, limitació del tractament, portabilitat i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades. Així mateix, Vostè podrà revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades.

L'exercici d'aquests drets podrà exercitar-se mitjançant sol·licitud escrita i signada, contenint el nom i cognoms del sol·licitant, domicili a efectes de notificacions i fotocòpia del passaport o document nacional d'identitat.

La sol·licitud es pot fer per correu postal adreçat a GTC: Av. Santa Coloma, núm. 25 – 3A, AD500 Andorra la Vella, Principat d'Andorra, o al correu electrònic info@gtcascensors.ad.

Així mateix, té dret a presentar una reclamació per l'ús que GTC faci de les seves dades personals a l'autoritat de control competent.

Dret a reclamar davant l'autoritat de control

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.apda.ad) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

General

Ens reservem el dret de modificar els termes d'aquesta Política de Privacitat i li notificarem els canvis que s’hi produeixin tant en aquesta pàgina web com en aquesta Política de Privacitat. Si Vostè continua utilitzant els nostres serveis després d'aquesta actualització, es considerarà que Vostè accepta les noves condicions. Si no acceptés l'actualització, agrairem que ens ho faci saber i suprimirem les seves dades personals (llevat que calgui conservar-les en compliment d'obligacions legals o reglamentàries) i no podrà continuar utilitzant els nostres serveis.

Aquest avís legal ha estat revisat el mes de juny de 2022.